Det at øve sig

Musik disciplinerer børn på den gode måde, lære dem at koncentrere sig, lære dem præcision, parathed og opmærksomhed, lære dem at lytte både til sig selv og andre, og lære dem at indgå i et fællesskab. Musik har også betydning for den måde, børn senere i livet forvalter sig selv på.

For at dit barn kan få størst mulig glæde af at gå i Musikskole, er det vigtigt, at du som forælder støtter op om både undervisning, øvning og kontakten til dit barns lærer.
Når dit barn vil lære at spille et instrument, kommer vi ikke uden om, at det er nødvendigt at øve sig, og her spiller du som forælder en utrolig vigtig rolle.
Selv om du måske ikke har det store kendskab til musik, er der gode muligheder for at hjælpe dit barn ved bl.a. at skabe en god og hyggelig stemning omkring øvningen, så barnet synes, det er sjovt at øve sig.

  • Lad instrumentet stå fremme, så der kan spilles uden en masse forberedelser.
  • Skab nogle gode øvevaner der passer ind i jeres hverdag. Det kan f.eks. være, at der øves på et fast tidspunkt efter skolelektierne eller før aftensmaden.
  • Øv samme dag efter undervisningen, så er det lettere at huske lærerens instruktioner.
  • Start øvningen med et af de gamle stykker, som allerede er indøvet, øv så lektien et forudbestemt antal gange og slut igen med at spille et af de gamle stykker.
  • Det bedste er at øve sig hver dag. Selv om dit barn kun har 10 minutter, er det bedre at bruge dem, end at udsætte øvningen til den følgende dag.
  • Ta’ med til undervisningen.

Når dit barn skal lære at spille, er det vigtigt at have et godt instrument, der er af god kvalitet og har den rigtige størrelse.

Musikskolen har vi et antal instrumenter, man kan leje, men hvis du i stedet ønsker at købe et instrument til dit barn, er det en god ide først at rådføre dig med læreren, da der findes rigtig mange instrumenter af ringe kvalitet i handelen.