Velkommen til Musikskolens sæson 2017/18

Musikskolen glæder sig til at komme i gang efter sommerferien og skemalægningen er i fuld i gang. Det er et stort puslespil, men lærerne vil gøre deres bedste for at få det til at gå op.

Der er atter stor tilstrømning til alle fag, i nogle fag er der allerede nu venteliste, men tøv ikke med at høre musikskolen, hvis ønsket om at spille et instrument pludseligt skulle opstå. Der er stadig muligheder. Især i vores nye spændende tiltag med ”Messingbanden”, hvor vi laver en lidt anderledes undervisning i små hold for de yngre elever.

I forhold til de fysiske lokaliteter er der ikke de store ændringer, vi er stadig ude på skolerne, hvor musikskolen hele tiden arbejder på at forbedre forholdene for musikskolens elever. Der er dog den ændring at al undervisning i Hundested fra denne sæson afholdes på den ny Hundested skole.

Sidste sæson indførte vi en forsøgsordning med 36 undervisningsgange pr. sæson, med omlagt undervisning i musikugen. Dette betyder faktisk et øget antal undervisningsgange, set i forhold til tidligere. Undervisningsperioden er derfor bredt ud med tidligere start i august og senere afslutning midt juni. På grund af helligdage er dette nødvendigt for at få plads til et lige antal undervisningsdage. Dette betyder også, at der er en tirsdag og onsdag, som er undervisningsfri.

For at gøre undervisningen så nuanceret som muligt kan noget af undervisningen omlægges til undervisning i form af temadage, workshops m.m.

På musikskolens hjemmeside www.musikskolenhalsnaes.dk  kan man se, hvorledes vi generelt lægger undervisningen i denne sæson.
Omlagt undervisning er dog ikke indført på siden.

 

De bedste hilsner


Henrik Simonsen
Leder af Musikskolen

Unge- og Kulturcentret Halsnæs

 

Undervisningstilbud

 

Tilmelding

 

Kalender