Bestyrelsens medlemmer

Formand (Pt. orlov)/forældrerep. Christian Juncher Jørgensen
Konst. formand/forældrerepræsentant Mette Marie Halkjær
Byrådsmedlem Thue Lundgaard Curry
Byrådsmedlem Frederik Germann
Skolebest. repræsentant Line Danner
Medarbejderrepræsentant Sinne Bjerre
Medarbejderrepræsentant René Jensen (Suppleant)
Elevrepræsentant Sylvester Andersen
Sekretær  Kenneth Horsbrugh
Suppleant forældrerepræsentant Sanne Raunkjær Siglev