Priser

Priserne er for én sæson i Musik- og Billedskolen

Tilmeldingsgebyr 35 kr. til dækning af udgifterne til Copy Dan. Beløbet opkræves sammen med første rate.
Priserne for undervisning betales af 5 rater

Førskoleundervisning
Hold Undervisning pr. uge Pris pr. sæson
Minimus 45 min 1.350,00 kr.
 
Indskolings undervisning
Hold Undervisning pr. uge Pris pr. sæson
Fløjtebase - blokfløjte/tværfløjte 50 min 1.215,00 kr.
Messinghold - Brass Banden 50 min 1.215,00 kr.
Musikbasen 50 min 1.215,00 kr.
     
Instrumental/Sang - undervisning
  Undervisning pr. uge Pris pr. sæson
Soloundervisning 20 min 2.880,00 kr.
Soloundervisning 30 min 4.050,00 kr.
 
Der ydes ikke mere tilskud til voksenundervisning (25+) i Musikskolen.
Undervisning kan tilbydes, men til den fulde pris. Kontakt Musikskolens kontor for oplysninger om pris.
     
Kor/Orkester/Sammenspil
Hold Undervisningstid pr. uge Pris pr. sæson
Spirekoret 60 min 1.215,00 kr.
Børnekoret 45 min 1.215,00 kr.
Teenage Performance kor 60 min 1.215,00 kr.
Hørelærer 60 min 1.540,00 kr.
Music Mind Games 50 min 1.215,00 kr.
Stjernekor over 25 år 120 min 2.115,00 kr.
Stjernekor under 25 år 120 min 1.400,00 kr.
     
Spirekoret, Børnekoret, Teenage Performance kor og Music Mind Games er gratis, hvis eleven går til soloundervisning.
 
Billedskole Undervisning pr. uge Pris pr. sæson
Hold - Billedskole 150 min 860,00 kr.

 

Instrumentleje
Instrumentleje betales af én gang for en sæson 530,00 kr.


Der tages forbehold for eventuelle prisændringer

Betaling
Undervisningsgebyret for musikskolen betales i 5 lige store rater med forfaldsdag
1.9.2017 - 1.11.2017 - 1.1.2018 - 1.3.2018 - 1.5.2018.
Lejeinstrumenter betales af én gang.

Påbegyndt rate tilbagebetales ikke.
Udenbys instrumentalelever betaler 50% ud over den normale pris.

Kommunens borgerservice fremsender giroindbetalingskort. Sidste frist for betaling er den 5. i måneden.
Hvis betaleren er tilmeldt EBOKS vil regningen automatisk blive sendt dertil.

Fripladser
Et antal hele og delvise fripladser stilles hvert år til rådighed. Ansøgning herom stiles til UKC - Musik- og Billedskolen i Halsnæs Kommune, og fremsendes til Musik- og Billedskolens leder.
Fristen for ansøgning om friplads er d. 15. august 2017.
Ansøgningsblanket til friplads i Musikskolen

Tilbagebetaling
Tilbagebetaling for aflysning af undervisning henvises til fanen Ind-/Udmeldelsesregler under afsnittet aflysninger.

 

Unge- og Kulturcentret Halsnæs

 

Undervisningstilbud

 

Tilmelding

 

Kalender