Priser

Priserne er for én sæson i Musik- og Billedskolen

Tilmeldingsgebyr 35 kr. til dækning af udgifterne til Copy Dan. Beløbet opkræves sammen med første rate.
Priserne for undervisning betales af 5 rater

Førskoleundervisning
Hold Undervisning 
pr. uge
Pris pr. sæson
2019/20
Babymus 50 min 1.530,00 kr.
Minimus 50 min 1.530,00 kr. 
     
Indskolings undervisning
Hold

Undervisning 
pr. uge

Pris pr. sæson
2019/20
Fløjtebase - blokfløjte/tværfløjte 50 min 1.485,00 kr. 
Musikbasen 45 min 1.485,00 kr. 
     
Instrumental/sang - undervisning 
  Undervisning
pr. uge
Pris pr. sæson
2019/20
Soloundervisning  20 min 3.150,00 kr.
Soloundervisning  30 min  4.410,00 kr. 
 
Der ydes ikke tilskud til voksenundervisning (25+) i Musikskole. Undervisning kan tilbydes, men til den fulde pris. Kontakt Musikskolen skontor for oplysninger om pris.
 
Kor/Orkester/Sammenspil - undervisning
Hold Undervisning 
pr. uge
Pris pr. sæson
2019/20
Spirekoret 45 min 1.485,00 kr. 
Børnekoret 45 min 1.485,00 kr.
Teen age Performance kor 60 min 1.485,00 kr. 
Hørelærer 60 min 1.485,00 kr. 
Music Mind Games 50 min 1.485,00 kr.
Stjernekor over 25 år 120 min 2.385,00 kr. 
Stjernekor under 25 år 120 min 1.710,00 kr.
Spirekoret, Børnekoret, Teen age Performance kor og Music Mind Games er gratis, hvis eleven går til soloundervisning
 
Billedskole Undervisning
pr. uge
Pris pr. sæson
2019/20
Hold - Billedskole 150 min 1.110,00 kr.

 

Instrumentleje og tilmeldingsgebyr Pris pr. sæson
2019/20
Instrumentleje - betales af én gang for en sæson 580,00 kr.
Tilmeldingsgebyr - betales af én gang for en sæson 35,00 kr.


Der tages forbehold for eventuelle prisændringer

Betaling
Undervisningsgebyret for musikskolen betales i 5 lige store rater med forfaldsdag
1.10.2019 - 1.11.2019 - 1.1.2020 - 1.3.2020 - 1.5.2020.
Lejeinstrumenter betales af én gang.

Påbegyndt rate tilbagebetales ikke.
Udenbys instrumentalelever betaler 50% ud over den normale pris.

Kommunens borgerservice fremsender giroindbetalingskort. Sidste frist for betaling er den 5. i måneden.
Hvis betaleren er tilmeldt EBOKS vil regningen automatisk blive sendt dertil.

Husstandsrabat
Ved tilmelding af flere familiemedlemmer med samme cpr. betaler, betales fuldt honorar for det dyreste fag. Herefter ydes der en rabat på 25% for efterfølgende fag. Det samme gælder, hvis en elev deltager i flere fag.

Fripladser
Et antal hele og delvise fripladser stilles hvert år til rådighed. Ansøgning herom stiles til UKC - Musik- og Billedskolen i Halsnæs Kommune, og fremsendes til Musik- og Billedskolens leder.
Fristen for ansøgning om friplads er d. 1. september 2019.
Ansøgningsblanket til friplads i Musikskolen

Tilbagebetaling
Tilbagebetaling for aflysning af undervisning henvises til fanen Ind-/Udmeldelsesregler under afsnittet aflysninger.