Skip to the content

Priser

Priser

Priserne er for én sæson (36 uger) i Musik- og Billedskolen 

Tilmeldingsgebyr 50 kr. til dækning af udgifterne til Copy Dan. Beløbet opkræves sammen med første rate.
Priserne er for 36 undervisningsgange og betales af 5 rater

Førskoleundervisning
Hold Undervisning 
pr. uge
Pris pr. sæson
2020/21
Babymus 45 min 1.665,00 kr.
Minimus 50 min 1.665,00 kr.
     
Indskolings undervisning
Hold  Undervisning
pr. uge
Pris pr. sæson
2020/21
Fløjtebase - blokfløjte/tværfløjte 50 min 1.530,00 kr.
Musikbasen 45 min 1.530,00 kr.
     
Instrumental/sang - undervisning 
  Undervisning
pr. uge
Pris pr. sæson
2020/21
Soloundervisning (0-25 år) 20 min 3.240,00 kr. 
Soloundervisning (0-25 år) 30 min  4.545,00 kr. 
     
25+ år soloundervisning 20 min 1.283,00 kr. pr. rate
25+ år soloundervisning 30 min 1.924,00 kr. pr. rate
 
Der ydes ikke tilskud til voksenundervisning (25+) i Musikskole. Undervisning kan tilbydes, men til den fulde pris. Der betales á 5 rater på en sæson. Kontakt Musikskolens kontor for yderligere oplysninger.
 
Kor/Orkester/Sammenspil - undervisning
Hold Undervisning 
pr. uge
Pris pr. sæson
2020/21
Spirekoret 45 min 1.485,00 kr.
Børnekoret 45 min 1.485,00 kr.
Teen age Performance kor 60 min 1.485,00 kr.
Rytmisk sammenspil 60 min 1.485,00 kr.
Hørelære 60 min 1.485,00 kr. 
Music Mind Games 50 min 1.485,00 kr. 
Stjernekor over 25 år 120 min 2.430,00 kr.
Stjernekor under 25 år 120 min 1.755,00 kr. 
Spirekoret, Børnekoret, Teen age Performance kor, Rytmisk sammenspil, Hørelære og Music Mind Games er gratis, hvis eleven går til soloundervisning
 
Billedskole Undervisning
pr. uge
Pris pr. sæson
2020/21
Hold - Billedskole 150 min 1.140,00 kr.

 

Instrumentleje og tilmeldingsgebyr

Pris pr. sæson
2020/21

Instrumentleje - betales af én gang for en sæson 600,00 kr.
Tilmeldingsgebyr - betales af én gang for en sæson 50,00 kr.


Der tages forbehold for eventuelle prisændringer

Betaling
Undervisningsgebyret for musikskolen betales i 5 lige store rater med forfaldsdag
1.10.2020 - 1.11.2020 - 1.1.2021 - 1.3.2021 - 1.5.2021.
Lejeinstrumenter betales af én gang.

Påbegyndt rate tilbagebetales ikke.
Udenbys instrumentalelever betaler 50% ud over den normale pris.

Kommunens borgerservice fremsender giroindbetalingskort. Sidste frist for betaling er den 5. i måneden.
Hvis betaleren er tilmeldt EBOKS vil regningen automatisk blive sendt dertil.

Husstandsrabat
Ved tilmelding af flere familiemedlemmer med samme cpr. betaler, betales fuldt honorar for det dyreste fag. Herefter ydes der en rabat på 25% for efterfølgende fag. Det samme gælder, hvis en elev deltager i flere fag.

Fripladser
Et antal hele og delvise fripladser stilles hvert år til rådighed. Ansøgning herom stiles til UKC - Musik- og Billedskolen i Halsnæs Kommune, og fremsendes til Musik- og Billedskolens leder.
Fristen for ansøgning om friplads er d. 1. september 2020.
Ansøgningsblanket til friplads

Tilbagebetaling
Tilbagebetaling for aflysning af undervisning henvises til fanen Ind-/Udmeldelsesregler under afsnittet aflysninger.