Skip to main content

Tilmelding

Tilmelding til sæson 2024/25 er åben. Sæsonen 2024/25 løber i perioden mandag den 22. august 2024 til og med torsdag den 12. juni 2025.

Priser for sæson 2024/25 kan ses længere nede på siden, hvor du også kan se vores regler og praktisk info.

Regler og praktisk info

Tilmelding
Du tilmelder dig via "Online tilmelding til Musik- og Billedskolen" - lige oven over.
Når du har tilmeldt dig Musik- og Billedskolen vil du modtage en mail om, at du er på venteliste. Det vil du være, indtil vi har en plads at tilbyde dig.
Indmeldelse er bindende for hele sæsonen, dog kan førsteårselever udmeldes pr. 31. december 2024, hvis en mail herom indsendes til Musik- og Billedskolen inden den 1. december 2024.

Gentilmelding
Man tilmelder sig til Musik- og Billedskolen for hvert år, også selv om du allerede er elev i Musik- og Billedskolen.
Gentilmeldingen for eksisterende elever der ønsker at forsætte den kommende sæson. Tilmeldingen skal være skolen i hænde SENEST mandag den 26. maj 2025.
Tilmelding for nye elever er åben hele tiden.

Udmeldelse
Hvis man ønsker udmeldelse opfordrer vi til, at man først taler med læreren. Når man har talt med læren kan udmeldelse ske ved at sende en mail til Musik- og Billedskolens kontor på mail musikogbilledskolen@halsnaes.dk 

Indmeldelse er bindende for hele sæsonen, dog kan førsteårselever udmeldes pr. 31. december 2024, hvis en begrundet mail herom indsendes til Musik- og Billedskolen inden den 30. november 2024.

Udmeldelse kan, bortset fra prøvetid på 4 måneder for nye elever, kun accepteres i tilfælde af sygdom eller fraflytning fra kommunen.
Påbegyndt rate tilbagebetales ikke ved udmeldelse.

Venteliste
Elever på ventelisten vil blive kontaktet i den rækkefølge de er blevet skrevet op. I enkelte tilfælde og undtagelsesvis, kan der i forhold til pædagogiske hensyn, blive prioriteret anderledes.

Betaling
Undervisningsgebyret for musik betales i 5 lige store rater med forfaldsdag 1.10.2024, 1.11.2024, 1.1.2025, 1.3.2025 og 1.5.2025.
Der betales i administrationsgebyr på 50 kr. for hver sæson. 
Påbegyndte rater tilbagebetales ikke.

Leje af instrumenter koster 320,- kr. for lille instrument og 470,- kr. for stort instrument og betales på den 1. fremsendte opkrævning.

Kommunens borgerservice fremsender giroindbetalingskort. Sidste frist for betaling er den 5. i måneden.
Hvis betaleren er tilmeldt e-Boks vil regningen automatisk blive sendt dertil.

Udenbys elever betaler 10% ud over den normale pris.

Husstandsrabat/Søskenderabat
Ved tilmelding af flere familiemedlemmer med samme cpr. betaler, betales fuldt honorar for det dyreste fag. Herefter ydes der en rabat på 25 % for efterfølgende fag. Det samme gælder, hvis en elev deltager i flere fag.

Ofte stillede spørgsmål

For individuel undervisning aftales undervisningstidspunktet altid direkte med læreren. For skoleelever og studerende foregår undervisningen udenfor almindelig skoletid, så vidt det er muligt på elevens egen skole. For voksne placeres den udenfor normal arbejdstid på en af kommunens skoler.


Instrumental-/vokalundervisning kan foregå på hold, således at undervisningstiden svarer til elevernes samlede tid.

Undervisningssæsonen starter den 22. august 2024 til og med 12. juni 2025, og er tilrettelagt således, at der undervises 36 gange.

Der er omlagt undervisning i uge 17 (Musikuge). Der sendes et aktivitets program ud til alle elever/forældre op til ugen.

Musik- og Billedskolen følger skolernes ferier og fridage.

Alle afbud til undervisningen meddeles direkte til musiklæreren. Du kan finde deres oplysninger under kontakt.
Timer, der forsømmes af eleverne, erstattes ikke.

Musiklæreren kan aflyse undervisningen 3 gange i løbet af en sæson, 4 gang udløser tilbagebetaling. Honoraret for den pågældende periode, dog min. 50 kr., tilbagebetales efter sæsonens afslutning - primo juli.
Ligeledes tilbagebetales aflysninger som følge af musiklærerens ferie/fridage og senior-/omsorgsdage.
Omlagt undervisning udløser ikke tilbagebetaling. 

I tilfælde af ekstremt vejrlig (storm, sne mm.) kan Musikskolens leder aflyse undervisningen uden tilbagebetaling af honoraret for den pågældende lektion.

I tilfælde af aflysninger samme dag, gives SMS-besked til de af forældrene opgivne mobilnumre. Max 2 numre.
Hvis der er aflysninger forud for undervisningsdagen sendes det ud via mail.

Eleverne anskaffer selv instrumenter. Instrumentallærerne og Musikskolens leder hjælper og vejleder gerne ved anskaffelse af nyt instrument.

Musikskolen udlejer dog instrumenter indenfor visse fag. Oplysninger herom fås på kontoret. Et instrument kan som regel kun lejes for én sæson.

Instrumentet udleveres/tilbageleveres på skolens kontor: Syrevej 19, 3300 Frederiksværk.

Det koster 320 kr. at leje et lille instrument (f.eks. violin, blokfløjte, guitar m.m.) og 470 kr. at leje et stort instrument (Cello, messinginstrumenter, saxofon, keyboard m.m.) i musikskolen, uanset længden af lejemålet, da det vedligeholdelsesmæssigt er samme udgift for skolen om det er 2 eller 10 måneder. Beløbet opkræves af én gang.

Hvert år stilles der et antal delvise fripladser til rådighed.
Ansøgning herom stiles til Musik- og Billedskolens leder ved at sende en mail til musikogbilledskolen@halsnaes.dk 

Fristen for ansøgning om delvis friplads er d. 1. september i hver sæson.
Ansøgningsblanket til friplads

Ja, hvis man f.eks. skal på efterskole eller andet kan man gentilmelde sig som orlovselev.
Det betyder i praksis at man beholder sin anciennitet og kan på lige vilkår med indmeldte elever gentilmelde sig til den sæson man kommer tilbage til igen.

Hvis man har problemer med det kan man også altid rette henvendelse til kontoret.  

I løbet af et musikskole år kan eleven og forældre blive bedt om at give skriftligt samtykke til offentliggørelse af fotos/video optagelser af eleven med henblik på at synliggøre musikskolens aktiviteter. Det er naturligvis helt frivilligt.

Er der givet samtykke til offentliggørelse af foto/video, betyder det, at Musikskolen kan bruge billeder/video fra undervisningssituationer, koncerter og lignende til brug i Musikskolens brochurer, plakater, hjemmeside og sociale medier. Samtykket kan trækkes tilbage, hvis man ønsker det, og hvis du som forælder eller elev ønsker et foto eller video fjernet, eller du ønsker indsigt i Musikskolens billeder af dig, bedes du henvende dig på kontoret.

Musik-ugen er en uge, hvor den normale undervisning er omlagt med mange forskellige alternative aktiviteter og tilbud til eleverne.

Musikugen ligger altid i uge 17.

Vi forbeholder os ret til at erstatte instrumental/vokalundervisningen med sammenspil eller tilsvarende musikalske aktiviteter nogle gange i løbet af sæsonen.

Priser

Priserne er for én sæson (36 uger) i Musik- og Billedskolen 

OBS! Hvis eleven går til soloundervisning koster det kun 300-350 kr. årligt at gå til holdundervisning. Dog er Billedskoleholdene undtaget. 

Administrationsgebyr 50 kr. til dækning af udgifterne til Copy Dan. Beløbet opkræves sammen med første rate.
Priserne er for 36 undervisningsgange og betales af 5 rater pr. 1.10.24 - 1.11.24 - 1.1.25 - 1.3.25 og 1.5.25.
Tilbagebetalinger for evt. aflyste undervisningsgange tilbagebetales primo juli.

Førskoleundervisning
 
Hold Undervisning 
pr. uge

Pris pr. rate
sæson 2024/25
(Betales af 5 rater)

Pris pr.
hele sæson
2024/25

Babymus (For 18 undervisningsgange) 45 min

475,00 kr. (2 rater)

950,00 kr. 
Minimus 50 min 380,00 kr.  1.900,00 kr.
       
Indskolings undervisning    
Hold  Undervisning
pr. uge
Pris pr. rate
sæson 2024/25
(Betales af 5 rater)
Pris pr.
sæson
2024/25
Fløjtebase - blokfløjte/tværfløjte 50 min 320,00 kr.  1.600,00 kr.
Musikbasen 45 min

320,00 kr. 

1.600,00 kr.

Spirekor 0. - 3. klasse 45 min

320,00 kr. 

1.600,00 kr.

Music Mind Games 50 min

320,00 kr. 

1.600,00 kr.

Ukuleleklub 6 - 9 årige 50 min

320,00 kr.

1.600,00 kr.

Violinsammenspil 45 min

320,00 kr.

1.600,00 kr. 
       
Instrumental/sang - undervisning     
  Undervisning
pr. uge
Pris pr. rate
sæson 2024/25
(Betales af 5 rater)
Pris pr.
sæson
2024/25
Soloundervisning (0-25 år) 20 min 760,00 kr.  3.800,00 kr.
Soloundervisning (0-25 år) 30 min  1.100,00 kr. 5.500,00 kr. 
       
25+ år soloundervisning - pr. rate 20 min 1.400,00 kr. 7.000,00 kr. 
25+ år soloundervisning - pr. rate 30 min 2.050,00 kr.  10.200.00 kr.
     
Der ydes ikke tilskud til voksenundervisning (25+) i Musikskolen. Undervisning kan tilbydes, men til den fulde pris. Der betales á 5 rater på en sæson. Kontakt Musikskolens kontor for yderligere oplysninger. 
     
Kor/Orkester/Sammenspil - undervisning    
Hold Undervisning 
pr. uge
Pris pr. rate
sæson 2024/25
(Betales af 5 rater)
Pris pr.
sæson
2024/25
Rytmisk kor 0-5 kl. + 3´s harmoni  60-75 min 320,00 kr.  1.600,00 kr. 
Rytmisk kor 6 kl. og op 90 min 360,00 kr.  1.800,00 kr. 
Band/Sammenspil 45-60 min 320,00 kr.  1.600,00 kr. 
Ukuleleklub 50 min 320,00 kr.  1.600,00 kr. 
Hørelære og musikteori 60 min 320,00 kr.  1.600,00 kr. 
Music Mind Games 50 min 320,00 kr.  1.600,00 kr. 
Musik- og Lydproduktion 120 min 580,00 kr.  2.900,00 kr. 
Stjernekor over 25 år 120 min 580,00 kr. 2.900,00 kr. 
Spirekoret, Børnekoret, Teen age Performance kor, Band sammenspil, Ukuleleklub, Hørelære og Musikteori
samt Music Mind Games koster 300-350 kr., hvis eleven går til soloundervisning
     
Billedskole Undervisning
pr. uge
Pris pr. rate
sæson 2024/25
(Betales af 5 rater)
Pris pr.
sæson
2024/25
Hold - Billedskole 150 min 360,00 kr.  1.800,00 kr. 
Hold - Billedskole - 25+ år 120 min 580,00 kr. 2.900,00 kr. 

 

Instrumentleje og tilmeldingsgebyr

Pris pr. sæson
2024/25
(Opkræves på 1. rate)

Instrumentleje - betales af én gang for en sæson - små instrumenter 320,00 kr.
Instrumentleje - betales af én gang for en sæson - store instrumenter 470,00 kr.
Tilmeldingsgebyr - betales af én gang for en sæson 50,00 kr. 


Der tages forbehold for eventuelle prisændringer

Betaling
Undervisningsgebyret for musikskolen betales i 5 lige store rater med forfaldsdag
1.10.2024 - 1.11.2024 - 1.1.2025 - 1.3.2025 - 1.5.2025.
Lejeinstrumenter betales af én gang.

Påbegyndt rate tilbagebetales ikke.
Udenbys elever betaler 10% ud over den normale pris.

Kommunens borgerservice fremsender giroindbetalingskort. Sidste frist for betaling er den 5. i måneden.
Hvis betaleren er tilmeldt EBOKS vil regningen automatisk blive sendt dertil.

Husstandsrabat
Ved tilmelding af flere familiemedlemmer med samme cpr. betaler, betales fuldt honorar for det dyreste fag. Herefter ydes der en rabat på 25% for efterfølgende fag. Det samme gælder, hvis en elev deltager i flere fag.

Fripladser
Find skema under ofte stillede spørgsmål.

Tilbagebetaling
Tilbagebetaling for aflysning af undervisning henvises til ofte stillede spørgsmål vedr. aflysninger/fridage.