Skip to main content

Vores skole

Hvorfor vælge musik- og billedskolen?

Hos os tror vi på, at deltagelse i musik og billedkunst er godt og sundt. Det er efterhånden så veldokumenteret, at vi mennesker får rigtig meget ud af de aktiviteter, som bl.a. vi tilbyder. Foruden at lære at spille på et instrument eller at udtrykke sig kunstnerisk gennem andre udtryksformer, så stimuleres og styrkes vores trivsel, glæde og læring gennem kunstneriske oplevelser og deltagelse. Hjerneforskningen peger allerede på mange positive sideeffekter, som man opnår, når man arbejder i det kreative felt.

Men vidste du, at der rent faktisk er mange andre positive effekter ved musik og kunst, som nogle vil betegne som essentielle ”21. century skills”. Vi tror på, at vi bidrager til børn og unges vej til:

  • Evnen og viljen til at samarbejde
  • At turde eksperimentere og fejle
  • Kreativ tænkning
  • At kunne være udenfor sin komfort-zone
  • Kritisk tænkning og sans

Det er sjovt at gå i musik- og billedskolen og man bliver dygtig til at spille, synge eller udtrykke sig kreativt.

Vi tilbyder både soloundervisning, men vi har også mange holdtilbud. Mange af vores elever vælger begge dele.

Tag et kik på vores hjemmeside - vi har også noget for dig! 

 

Jacob Heide Madsen, Musik- og Billedskoleleder